Category Archives: manta ray thailand

Diving with the manta ray at Koh Bon

Scuba diving at Koh Bon
Diving at Koh Bon with manta ray

Diving with the great manta rays at Koh Bon.