Category Archives: koh bon manta ray

Manta mania @ Koh Bon

Manta ray at Koh Tachai
Manta ray at Koh Tachai

Great diving at the moment at Koh Bon. Daily encounter with manta rays